Inžiniering

Základným významom anglického slova engineering je „strojárstvo, strojné inžinierstvo“. V slovenskom jazyku je jeho špecifický význam v označovaní poskytovania poradenstva inžinierskych služieb v oblasti projekcie, konštrukcie, kompletizácie továrenského zariadenia a podobne.

Inžiniering je služba pri rozbehu vašich výrobných aktivít. Poskytujem vám poradenstvo realizačný, stavebný inžiniering a prípravu technickej dokumentácie. Mám praktické skúsenosti z prebudovaním, modifikovaním, či sťahovaním výrobných liniek v potravinárskom priemysle. Pracujem tiež na modifikáciách a adaptáciách projektov výrobných liniek pre nové produkty.

Moje služby boli úspešne využité hlavne v oblasti nápojového a cukrovinkového priemyslu.
V rámci projektového inžinierstva vám ponúkam nasledovné:

  • Vybavenie potrebných povolení na inštaláciu a produkciu výrobných zariadení.
  • Inžiniersku činnosť pri prebudovaní, modifikáciách, adaptáciách a sťahovaní výrobných zariadení
  • Externe zabezpečujem samotné mechanické, elektrické a softwarové práce
  • Pri návrhu potrebných zmien využívam metodiky TPM, Lean Maufacturing, ktoré sú, podľa potreby, prepojené na analýzu bezpečnostných rizík modifikovaných strojných zariadení.